Delice kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Delice– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Delice kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Akıllıca

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Delice kelimesinin anlamı:

1. sıfat Davranışları aşırı, deli gibi olan:
      “Bu defterin içine ne delice saadetler yazmıştı.” – Ömer Seyfettin

2. zarf (deli’ce) Delicesine:
      “Sadi Nahit’i delice kıskanıyordu, içi bir barut fıçısı gibi hasetle doluydu.” – Tarık Buğra

3. isim, bitki bilimi Buğdaygillerden, genellikle buğday tarlalarında yetişen, tohumu zehirli, yabani bir bitki (Lolium temulentum).

4. isim, bitki bilimi Aşılanmamış zeytin ağacı, yabani ağaç.

5. isim, halk ağzında Atmaca, şahin.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Akıllıca kelimesinin anlamı:

1. sıfat Akla yakın, doğru, makul:
      “Ne yaparsanız yapın, yeter ki akıllıca olsun, demiş, çıkmış işin içinden!” – Bedri Rahmi Eyuboğlu

2. zarf (akıllı’ca) Akla yakın, doğru bir biçimde, akıllıcasına, akilane:
      Akıllıca konuştu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.