Deneyimsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Deneyimsiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Deneyimsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tecrübeli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Deneyimsiz kelimesinin anlamı:

sıfat Deneyimi olmayan, tecrübesiz.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tecrübeli kelimesinin anlamı:

sıfat Tecrübesi olan, görmüş geçirmiş:

      “Bu tecrübeli deniz kurdunun muhakkak bir beklediği var.” – Feridun Fazıl Tülbentçi

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.