Denge kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Denge– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Denge kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Muvazenesizlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Denge kelimesinin anlamı:

1. isim Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans.

2. isim Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar:
      Ruhsal denge.

3. isim Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması:
      “Dünyadaki bütün dengeler değişti. Artık ne Sovyetler var, ne komünizm tehlikesi.” – Ahmet Ümit

4. isim Ekonomik hayatın uyumlu düzeni.

5. isim, fizik Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Muvazenesizlik kelimesinin anlamı:

isimcDengesizlik, ölçüsüzlük:

      “Tembihler ile cevaplar arasında umumiyetle bir muvazenesizlik vardır.” – Mehmet Kaplan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.