Deniz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Deniz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Deniz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kara

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Deniz kelimesinin anlamı:

1. isim Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.

2. isim Bu su kütlesinin belirli bir parçası:
      Marmara Denizi. Karadeniz.

3. isim Aydaki düzlükler.

4. isim, mecaz Geniş alan:
      “Tarife kalkma bizi / Ne şuyuz ne de buyuz / Adem denen denizi / Arayan birer suyuz” – Enis Behiç Koryürek

5. isim, mecaz Çokluk, yoğunluk.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kara kelimesinin anlamı:

isim, jeoloji  Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak:
      “Kurbağa karada da soluk alır, suda da.” – Nazım Hikmet

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.