Denk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Denk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Denk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Eşitsizlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Denk kelimesinin anlamı:

1. sıfat Ağırlık bakımından eşit olan.

2. isim, eskimiş 0,80175 gram olan ağırlık ölçü birimi.

3. sıfat, mecaz Uygun, nitelik yönünden eşit:
      “Çok aradım bulamadım dengimi / Elvan çiçeklerden aldım rengimi” – Halk türküsü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eşitsizlik kelimesinin anlamı:

isim İki veya daha çok şeyin eşit olmaması durumu, müsavatsızlık:

      “Köy öğretmeni, köy çocuğunun zekâsını geliştirmeye ehemmiyet vermekle bu eşitsizliği telafi edebilir.” – Mehmet Kaplan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.