Derinleşmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Derinleşmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Derinleşmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sığlaşmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Derinleşmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Derin duruma gelmek:
Akşamları derinleşen duygularım vakarlı ve içli lisanıyla konuşmaya başlardı.” – Abdülhak Şinasi Hisar

2. nesnesiz Ses kaynağı uzaklaşarak az duyulur duruma gelmek:
Şimdi uzaklaşan yörük hayvanlarının derinleşen çıngırak seslerini işitiyor.” – Ömer Seyfettin

3. nesnesiz, mecaz Bir konuda köklü, sağlam bilgi edinmek, bilgisini genişletmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sığlaşmak kelimesinin anlamı:

nesnesiz Sığ duruma gelmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.