Derişik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Derişik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Derişik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Seyreltik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Derişik kelimesinin anlamı:

sıfat, kimya

Derişmiş olan, mütemerkiz, mütekâsif, konsantre, seyreltik karşıtı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Seyreltik kelimesinin anlamı:

sıfat, kimya Seyreltilmiş olan, derişik karşıtı:

      Seyreltik sülfürik asit.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.