Derli Toplu kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Derli Toplu– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Derli Toplu kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tarumar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Derli Toplu kelimesinin anlamı:

1. sıfat Düzenli, dağınık olmayan, düzen verilmiş.

2. zarf Düzenli bir biçimde:
      “Hem ev idaresi bakımından daha derli toplu yaşarız.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tarumar kelimesinin anlamı:

sıfat Dağınık, karışık, perişan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.