Dertsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dertsiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dertsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çilekeş

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dertsiz kelimesinin anlamı:

sıfat Derdi olmayan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çilekeş kelimesinin anlamı:

sıfat, eskimiş,  Hayatı boyunca birçok sıkıntı ve üzüntü çekmiş (kimse):

      “Aslı ile kalpı arasındaki farkı ancak o işin çilekeşleri bilir.” – Orhan Veli Kanık

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.