Deşmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Deşmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Deşmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kapamak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Deşmek kelimesinin anlamı:

1. -i Oymak, delmek, yara açmak, içini açmak, karıştırmak, kazmak.

2. -i, mecaz Bir sorunun üzerinde yeniden durmak, hatırlatmak, kurcalamak:
      “Bu hatıraları daha deşmek istemiyorum.” – Halide Edip Adıvar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kapamak kelimesinin anlamı:

1. -i Bir açıklığı örtmek için bir şeyi, açık yerin üzerine getirmek:
      “Hasan, yıldırımla vurulmuş gibi hemen kapıyı kapadı, kaçtı.” – Halide Edip Adıvar

2. -i Hava bulutlarla kaplanmak, sıkıntılı bir hâl almak.

4. -i Geçişi engellemek:
      Kar yolu kapamıştı.

5. -i Tıkamak, içini doldurmak:
      Çukuru kapamak.

6. -i Su, elektrik gelişini kesmek:
      Elektriği kapadı.

7. -i Çalışamaz, görev ve iş yapamaz duruma getirmek:
      Fabrikayı kapamışlar. Gazeteyi kapadılar.

8. -i Üzerinde durmamak, bir şey üzerinde konuşmayı bırakmak:
      O konuyu kapayalım.

9. -i Bir yere sokup dışarı çıkmasına engel olmak, hapsetmek:
      “Zengin kadını tımarhaneye koymadılar, buraya, çiftliğe getirip kapadılar.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

10. -i Ortalıktan alıp saklamak:
      Vurguncular kumaşları kapamışlar.

11. -i Karşılamak, denk gelmek:
      Bu ikramiye borçlarımı kapar.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.