Destek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Destek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Destek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Engel

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Destek kelimesinin anlamı:

1. isim Bir şeyin yıkılmaması için konulan eğik veya düz dayak, payanda.

2. isim Üzerine bir şey oturtmaya, tutturmaya, koymaya yarar araç, bindi, hamil:
      Şamdan, sehpa, sacayak birer destektir.

3. isim, ekonomi Kredi işlemlerinde her an sarf edilebilecek kredi.

4. isim, askerlik Bir birlik için sağlanan yardım veya koruma.

5. isim, fizik Bir vektörü taşıyan sonsuz doğru.

6. isim, mecaz Maddi ve manevi yardımcı, dayanak:
      “Kızardı, söylenirdi ama gene de tek desteği oydu hayatta.” – Orhan Hançerlioğlu

7. isim, mecaz Yardım.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Engel kelimesinin anlamı:

1. isim Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap, ket:
      “Seçme ve aracılık işlevini yerine getiren dünyanın önünde ise öyle aşılması güç engeller yok gibi.” – Adalet Ağaoğlu

2. isim Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır düzenek, bariyer.

4. isim Kara yollarının kenarlarına yapılan korkuluk, bariyer.

5. isim, spor Engelli koşularda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken tahta düzenek, bariyer.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.