Devamlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Devamlı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Devamlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Fasılalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Devamlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan.

2. sıfat Okuluna düzenli bir biçimde devam eden:
      Devamlı öğrenci.

3. zarf Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan bir biçimde:
      “Sırtımdaki kırmızı yün hırkam devamlı su çekiyordu.” – Ayla Kutlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fasılalı kelimesinin anlamı:

sıfat Aralı, aralıklı:

      “Tren seyrek ve fasılalı ağaçların arasından geçiyordu.” – Ömer Seyfettin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.