Devinmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Devinmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Devinmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Durmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Devinmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Vücudu oynatmak veya kıpırdatmak, kımıldanmak, hareket etmek.

2. nesnesiz, fizik Bir cismin, bir noktaya göre, yeri veya durumu değişmek, hareket etmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Durmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Hareketsiz durumda olmak:
      “Motorlu su taşıtlarından biri de kanal rıhtımının tam bizim önümüze düşen bir noktasında demir atmış duruyordu.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. nesnesiz İşlemez olmak, çalışmamak:
      “Bileğimdeki saat durmuş.” – Aka Gündüz

4. nesnesiz Dinmek, kesilmek:
      Yağmur durdu.

5. nesnesiz Varlığını sürdürmek:
      Türklerin yüzlerce yıl önceki kitabeleri hâlâ duruyor.

6. nesnesiz Var olmak:
      Bu kadar dersim dururken sinemaya nasıl gideyim?

7. nesnesiz Beklemek, dikilmek:
      “Oturacak değil, ayakta duracak yer yok.” – Reşat Nuri Güntekin

8. nesnesiz Yaşamak:
      Anneannen duruyor mu?

9. nesnesiz Birisinin malı olarak bulunmak veya o malla ilişkisi olmak:
      Yazlık eviniz hâlâ duruyor mu?

10. nesnesiz Kalmak:
      “Artık çok durmamış, yanındaki hanımla birlikte balodan çıkmış.” – Mahmut Yesari

11. nesnesiz Bir yerde olmak veya bulunmak:
      “Aspirin getirmeyeceğini adı gibi biliyordu çünkü çekmecesinde dokunulmamış bir kutu duruyordu.” – Tarık Buğra

12. nesnesiz Belli bir durumda, bir görevde bulunmak:
      “Her gelişimde ben de maçları seyreder, kaleci dururdum.” – Haldun Taner

13. nesnesiz Ara vermek:
      Sabahtan beri hiç durmadım.

14. nesnesiz Bir konuyla çok ilgilenmek, üstüne düşmek.

15. yardımcı fiil Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: Çalışadurmak, bakadurmak, getiredurmak, yiyedurmak gibi.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.