Devrik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Devrik – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Devrik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Düzgün

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Devrik kelimesinin anlamı:

1. sıfat Katlanıp kendi üzerine bükülmüş:
      “Kısa keten etek, yakası devrik bol bluz…” – Halide Edip Adıvar

2. sıfat Devrilmiş olan:
      “Ressam, yerdeki devrik iskemleyi alıp Recep’in sol yanına koyar.” – Necip Fazıl Kısakürek

3. sıfat Yatırılmış, yıkılmış, dik durumunu yitirmiş:
      Devrik çam ağaçları.

4. sıfat, mecaz Darbe ile makamından indirilmiş:
      Devrik başbakan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Düzgün kelimesinin anlamı:

1. sıfat Doğru ve pürüzsüz, muntazam:
      “Ayşe çayı demlemiş, düzgün dilimlerle francala kesiyordu.” – Cahit Uçuk

2. sıfat Düzenli, kusursuz, insicamlı, rabıtalı, muntazam.

4. zarf Kurala uygun olarak, kusursuz bir biçimde:
      Düzgün konuşuyor.

5. sıfat, matematik Kenar veya ayrıtları ile açıları birbirine eşit olan (biçim):
      Düzgün çok yüzlü.

6. isim, eskimiş Fondöten.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.