DezAvantaj kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –DezAvantaj– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

DezAvantaj kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Avantaj

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre DezAvantaj kelimesinin anlamı:

isim, Avantajlı olmama durumu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Avantaj kelimesinin anlamı:

1. isim Üstünlük.

2. isim Kazanım.

4. isim, spor Teniste eşitliğin bozulması için alınan ilk puan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.