Dikbaşlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dikbaşlı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dikbaşlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İtaatkar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dikbaşlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat, mecaz İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmeyen (kimse), dikkafalı.

2. sıfat, mecaz Kurumlu (II):
      “Dikbaşlı ve sözünü esirgemeyen bir insan olduğundan yükselmemişti.” – Yahya Kemal Beyatlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İtaatkar kelimesinin anlamı:

sıfat, İtaatli.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.