Dikbaşlılık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dikbaşlılık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dikbaşlılık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Boyun Eğmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dikbaşlılık kelimesinin anlamı:

isim Dikbaşlı olma durumu, dikkafalılık.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Boyun Eğmek kelimesinin anlamı:

isteyerek veya istemeyerek uymak, katlanmak:
      “Bir çoban parçasısın, olmasan bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun” – Kemalettin Kamu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.