Dikelmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dikelmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dikelmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Eğilmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dikelmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Dik duruma gelmek, dikleşmek.

2. nesnesiz Ayakta durmak.

3. -e, mecaz Sert konuşmak, karşı gelmek, birine kafa tutmak, dinelmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eğilmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Bir yana doğru eğik duruma gelmek.

2. nesnesiz İnsan, bir işi yapmak için belini eğmek:
      “Tenis oynarken yüz çeşit çeviklikler içinde eğilir, kalkar, sıçrar, koşar.” – Refik Halit Karay

4. -e, mecaz Bir işi önemseyip ele almak:
      “Bir yandan ayrıntılara eğilirken bir yandan da bunları alaylı bir süzgeçten geçirir.” – Salâh Birsel

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.