Dikey kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dikey– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dikey kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yatay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dikey kelimesinin anlamı:

1. sıfat, matematik Başka bir doğru ile kesiştiğinde onunla birlikte dik açı oluşturan (doğru çizgi), amudi:
      a, b doğrusuna c noktasından dikey bir doğru indirilince 90 derecelik açı oluşur.

2. zarf Dik olarak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yatay kelimesinin anlamı:

sıfat, matematik  Durgun bir su yüzeyine veya zemine paralel, düşey doğrultusuna dikey olan, ufki:
      Sıvıların yüzü hep yatay olur.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.