Dikkatli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dikkatli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dikkatli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Delgın

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dikkatli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Dikkat eden, özen gösteren (kimse).

2. zarf Dikkat ederek:
      “Biz o koltuklara dikkatli otururduk.” – Ayla Kutlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Delgın kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çevresinde olup bitenleri fark edemeyecek kadar düşünceye dalan:
      “Kendi kendine mırıldanır gibiydi, dalgındı.” – Tarık Buğra

2. sıfat Dikkatini belirli bir konu üstünde toplayamayan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.