Dilbaz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dilbaz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dilbaz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Suskun, Sessiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dilbaz kelimesinin anlamı:

sıfat, Güzel söz söyleyen, konuşmasıyla ikna eden:
      “Benli küheylan çok yaman, çok dilbaz, çok dessas bir karı.” – Osman Cemal Kaygılı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Suskun kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûti.

2. zarf Sessiz, sakin bir biçimde.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sessiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sesi olmayan, ses çıkarmayan:
      “Işık bol, sofra açık, kadehler pırıl pırıl / Bak, sessiz adımlarla yaklaşıyor yeni yıl / Omzuma koy başını bir gül hafifliğiyle” – Halit Fahri Ozansoy

3. sıfat Ses olmayan:
      “Gece başladığı vakit, ışıksız ve sessiz evler arasından geçmek icap ediyordu.” – Hamdullah Suphi Tanrıöver

4. sıfat Az konuşan, suskun.

5. sıfat Yumuşak huylu, kendi hâlinde ve sakin (kimse):
      “Kız kardeşi Deniz Yolları levazımında çalışan sessiz bir adamla evlidir.” – Memduh Şevket Esendal

6. zarf Ses ve gürültü çıkarmadan.

7. isim, dil bilgisi Ünsüz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.