Dinamik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dinamik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dinamik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hareketsiz, Sabit

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dinamik kelimesinin anlamı:

1. sıfat, mecaz Canlı, etkin, hareketli:
      “Neden olmasın, çok istekli bir çocuk. Üstelik genç ve dinamik.” – Ahmet Ümit

2. sıfat, mecaz, fizik Hareketli, her an değişebilen, duruk karşıtı.

3. sıfat, mecaz, felsefe Devimsel.

4. isim, mecaz Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini inceleyen dalı, devim bilimi.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hareketsiz kelimesinin anlamı:

sıfat Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan:
      “Başını kaldırmaksızın hep aynı durumda sessiz ve hareketsiz.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sabit kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yerinden oynamayan, yerini değiştirmeyen, durağan.

3. sıfat, mecaz Değişmeyen, hep aynı kalan, önceden ayarlanmış:
      Sabit gelir.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.