Dinlenmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dinlenmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dinlenmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yorulmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dinlenmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Güç kazanmak için çalışmaya ara vermek, yorgunluğunu gidermek, soluklanmak, istirahat etmek:
      “Pervin biraz dinlendikten sonra ayağa kalktı.” – Peyami Safa

2. nesnesiz Bazı yiyecek ve içecekleri, tadını arttırma, kolay pişmesini sağlama vb. sebeplerle bir süre bekletmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yorulmak kelimesinin anlamı:

nesnesiz Yorgun duruma gelmek:

      “El ele vererek dost olduk hemen / Yorulmaz dostuyla birlikte giden” – Enis Behiç Koryürek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.