Dinsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dinsiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dinsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dindar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dinsiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Dinî inancı olmayan.

2. sıfat, mecaz Acımasız.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dindar kelimesinin anlamı:

sıfat Din inancı güçlü, din kurallarına bağlı (kimse), mütedeyyin:

      “Dualarında hep hayırlı, dindar evlat isterdi.” – Ömer Seyfettin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.