Dip kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dip– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dip kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Doruk

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dip kelimesinin anlamı:

1. isim Oyuk veya çukur bir şeyin en alt bölümü:
      “Denizin dibinde oltanın ucu, etrafında izmaritler oynaşıyor.” – Ahmet Ümit

2. isim Taban:
      Tencerenin dibi.

3. isim Dikili duran bir şeyin yerle birleştiği nokta ve çevresi veya bir şeyin yanı başı:
      “Erkeklerin hepsi duvar dibindeydiler şimdi.” – Ayşe Kulin

4. isim Kapalı bir yerin kapıya göre en uzak bölümü:
      “Karagöz perdesinin karşısına dizilmiş koltuklardan en diptekine oturdu.” – Attila İlhan

5. isim, halk ağzında Arka, kıç:
      “Hepsi de tavuğun dibinden sabah sabah çıkmış, taptazedir.” – Ercüment Ekrem Talu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Doruk kelimesinin anlamı:

1. isim Dağ, ağaç vb. yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika:
      “Dağ doruğu gibi yüce, pembemsi bir kaya yükseldi iskelemizde.” – Azra Erhat

2. isim, mecaz En üstün başarı düzeyi:
      “Dorukta yalnız kalmak ve doruktan başlamak ne kadar da zormuş meğer.” – Tarık Buğra

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.