Dirayetli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dirayetli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dirayetli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yeteneksiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dirayetli kelimesinin anlamı:

sıfat Dirayeti olan:

      “Oğulları arasında en dirayetli ve en cesuru Selim’di.” – Feridun Fazıl Tülbentçi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yeteneksiz kelimesinin anlamı:

sıfat Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz, istidatsız:

      “Yeteneksizimdir, düşündüklerimi gereğince anlatamıyorumdur ama bir yazının güç anlaşılsın ya da hiç anlaşılmasın diye yazılmasını anlayamam.” – Melih Cevdet Anday

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.