Direniş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Direniş– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Direniş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İtaat

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Direniş kelimesinin anlamı:

isim Direnme işi:

      “Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu.” – Tarık Buğra

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İtaat kelimesinin anlamı:

isim Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uyma:

      “Serkeşliklerden vazgeçerek edep ve itaat dairesine dönünüz!” – Necip Fazıl Kısakürek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.