Diri kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Diri– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Diri kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ölü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Diri kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı:
      “Duydum, görmedimse de hortlayan ölüleri / Fakat hortlak diriden kimin vardır haberi?” – Faruk Nafiz Çamlıbel

2. sıfat Güçlü, zinde:
      Diri bir adam.

3. sıfat Solmamış, pörsümemiş:
      Diri çiçek. Diri yaprak.

4. sıfat Gereği kadar pişmemiş.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ölü kelimesinin anlamı:

1. sıfat Hayatı sona ermiş, artık yaşamıyor olan, meyyit, morto, diri karşıtı.

2. isim Ölmüş insan, mevta, meyyit, müteveffa:
      “Onu denizden çıkarmak istediler ama biri, müstantik ve doktor gelmeyince ölülere dokunulmaz, diyince bu işten vazgeçtiler.” – Halikarnas Balıkçısı

4. sıfat, mecaz Gücü az, zayıf:
      Ölü kandil.

5. sıfat, mecaz Çok durgun, hareketsiz:
      “Ölü kentler, boş kaleler, eski saraylar.” – Necati Cumalı

6. sıfat, mecaz Etkileme gücü olmayan, canlılığı olmayan:
      Ölü bir konuşması var.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.