Dirilmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dirilmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dirilmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ölmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dirilmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Güçlenip canlanmak:
      Bir bardak suyu içince dirildi.

2. nesnesiz Bitki solmuş, pörsümüş durumdayken yeniden canlılık kazanmak, diri duruma gelmek.

3. nesnesiz Hasta yeniden sağlığını kazanmak, iyileşmek.

4. nesnesiz Öldüğü sanılan şey canlanmak:
      “Masal bu, ölüyken dirilmiş, kabirden dışarı atlamış insanların masalı.” – Peyami Safa

5. nesnesiz, mecaz Yeniden etkin olmak, geçerli duruma gelmek:
      “Aruz ölçüsü bir gün yeniden dirilecek mi bilmiyorum.” – Nurullah Ataç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ölmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Yaşamaz olmak, hayatı sona ermek, can vermek:
      “Şerefli insanlar olarak yaşayacak, şerefli insanlar olarak öleceğiz.” – Esat Mahmut Karakurt

2. nesnesiz Bitki, solmak:
      Bu çiçekler dayanmaz, çabuk ölür.

4. nesnesiz, mecaz Değerini, geçerliğini, gücünü yitirmek, kullanılmamak:
      Bu usul öldü artık.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.