Dışbükey kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dışbükey– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dışbükey kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İçbükey

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dışbükey kelimesinin anlamı:

sıfat, matematik, fizik Yüzeyi tümsek, çıkık ve şişkin olan, tümsekli, muhaddep, konveks:

      Dışbükey mercek. Dışbükey ayna.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İçbükey kelimesinin anlamı:

sıfat, matematik, fizik Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav:

      İçbükey mercek. İçbükey ayna.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.