Disiplin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Disiplin– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Disiplin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Düzensizlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Disiplin kelimesinin anlamı:

1. isim Bir topluluğun, yasalarına ve düzenle ilgili yazılı veya yazısız kurallarına titizlik ve özenle uyması durumu, sıkı düzen, düzence, düzen bağı, zapturapt:
      “Bu belki de ordu için şart olan disiplin ruhunu bende bulamamış olmalarındandır.” – Reşat Nuri Güntekin

2. isim Kişilerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin bütünü:
      “Bazı kibar semtlerde ve Beyoğlu’nda bu disiplin biraz gevşerdi.” – Falih Rıfkı Atay

3. isim Öğretim konusu olan veya olabilecek bilgilerin bütünü, bilim dalı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Düzensizlik kelimesinin anlamı:

isim Düzensiz olma durumu, tertipsizlik, intizamsızlık, nizamsızlık:
      “Ne kadar alışılsa da düzensizlik insana üzüntü verir.” – Memduh Şevket Esendal

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.