Dişli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dişli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dişli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Güçsüz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dişli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Dişleri olan.

2. isim Dişleri olan çark.

3. isim, hayvan bilimi Kaya balığı.

4. isim Ayakkabıcıların sayayı kalıba çekmek için kullandıkları kerpeten gibi bir araç.

5. sıfat, mecaz Sözünü geçiren, istediğini yaptırabilen, güçlü (kimse):
      “Tekel Bakanı gibi dişli, partinin ön sıralarında yeri olan bir bakanın kendi söyleyeceklerini önemsemeyeceğini bilirler.” – Necati Cumalı

6. sıfat, mecaz Beklenmedik düzeyde olan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Güçsüz kelimesinin anlamı:

sıfat Gücü olmayan, âciz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.