Doğruca kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Doğruca– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Doğruca kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dolayısıyla

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Doğruca kelimesinin anlamı:

1. sıfat Doğruya yakın.

2. zarf (do’ğruca) Hiçbir yöne sapmadan, dolaylı olmayarak, dolaşmayarak:
      “Belki doğruca Ankara’ya dönersin, değil mi?” – Etem İzzet Benice

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dolayısıyla kelimesinin anlamı:

1. zarf Dolaylı olarak, doğrudan ilgili olmayarak:
      Dolayısıyla onun da ne düşündüğünü anlamış olduk.

2. zarf Nedeniyle:
      “Başka sebepler dolayısıyla aileye karşı koymuş bulunuyordu.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.