Doğruluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Doğruluk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Doğruluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yanlışlık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Doğruluk kelimesinin anlamı:

1. isim Doğru ve dürüst olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük, adalet:
      “Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma / Ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşar sanma” – Tevfik Fikret

2. isim, felsefe Düşüncenin gerçekle uyuşması, yargı ve önermelerin gerçeğe uygun olması.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yanlışlık kelimesinin anlamı:

isim Yanlış davranış, yanlış iş, yanlış sanı, hata:

      “Bu sözün doğruluğunu yahut yanlışlığını anlamam için ilk önce bana bülbülün ne çektiğini anlatın.” – Nazım Hikmet

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.

    dogruluk karşıtı