Dolamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dolamak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dolamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çözmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dolamak kelimesinin anlamı:

1. -e, -i İplik, şerit, tel vb. nesneleri bir şeyin üzerine döndürerek sarmak:
      “İpleri sedirlerin bacaklarına doladılar.” – Lâtife Tekin

2. -e, -i Sarmak, kavuşturmak:
      “Annem yerinden kalktı, yanıma geldi, bir kolunu uzatarak omzuna doladı.” – Halit Ziya Uşaklıgil

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çözmek kelimesinin anlamı:

1. -i Düğümlü, bağlı veya sarılı bir şeyi açmak.

2. -i Düğmeyi iliğinden açmak:
      “Yalnız göğsünün düğmelerini çöz.” – Peyami Safa

4. -i Bulmaca, sorun vb.nin bilinmeyen, gizli noktasını bulup açıklamak, sonuca bağlamak:
      “Kır saçlı postacı bulmacayı çözmüştü.” – Haldun Taner

5. -i, kimya Bir maddeyi çözücüyle çözündürmek, onun çözeltisini yapmak.

6. -i, matematik Bir problemde aranan sonucu, belli ögeler yardımıyla ortaya çıkarmak, halletmek.

7. -i, halk ağzında Çözgü ipini tezgâha yerleştirmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.