Dolaşık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dolaşık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dolaşık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Doğrudan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dolaşık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Karışık (saç, ip vb.):
      “Bir buğday benizli zülfü dolaşık / Gitme diye beni yolda eğler var” – Karacaoğlan

2. sıfat Dolaşarak giden (yol):
      “Tozlu ve dolaşık yollar üzerinde saatlerce taban tepmiş.” – Ahmet Haşim

3. sıfat, mecaz Kolay çözülmeyecek veya içinden çıkılmayacak derecede karışık:
      “Birtakım dolaşık işleri yüzünden istifasını verip çekildi.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

4. sıfat, mecaz Amacını doğrudan doğruya değil de dolayısıyla sezdiren:
      “Dolaşık ve tutuk bir dille, yarı anlaşılır yarı anlaşılmaz cümleler mırıldanmaya başladı.” – Peyami Safa

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Doğrudan kelimesinin anlamı:

1. sıfat Aracısız:
      Doğrudan pazarlık.

2. zarf Aracısız olarak, herhangi bir aracı kullanmadan:
      “Devreye girmeselerdi seninle doğrudan görüşmek niyetindeydim.” – Ahmet Ümit

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.