Doldurmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Doldurmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Doldurmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Boşaltmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Doldurmak kelimesinin anlamı:

1. -i Dolmasını sağlamak, dolu duruma getirmek:
      “Bunu bilmek içimi kederle dolduruyordu.” – Adalet Ağaoğlu

2. -i Araç deposunu akaryakıtla tamamen dolu duruma getirmek.

3. nesnesiz Ateşli silahların içine mermi sürmek:
      “İki tabanca getirdiler, takır takır doldurdular.” – Falih Rıfkı Atay

4. nesnesiz Bildirge, çizelge, fiş vb. basılı kâğıtların boş yerlerini tamamlamak:
      “Osmanlı tabiiyetini haiz Müslim diye, yol tezkeresi doldururlardı.” – Ömer Seyfettin

5. -i Yaşını, yılını bitirmek:
      “Yirmi yaşını dolduralı bir iki seneden fazla olmamıştı.” – Orhan Veli Kanık

6. -i Ses, koku yayılıp kaplamak:
      “Odanın içini kızarmış bir ekmek kokusu doldurmuştu.” – Sait Faik Abasıyanık

7. -i Belirli bir süreyi kaplamak, almak:
      “Balıkçılara yardım etmek bütün zamanını doldurmayınca kentin içerilerine, gecekondu mahallelerine gitti.” – Ayla Kutlu

8. -le, mecaz Canlılık kazandırmak:
      “Evi sade sesiyle değil vücudu ile de doldurdu.” – Haldun Taner

9. -i, mecaz Birini, başkası için kötü düşünecek bir duruma getirmek:
      “Ah, biliyorum, biliyorum seni o gece doldurdular.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Boşaltmak kelimesinin anlamı:

1. -i Boş duruma getirmek:
      “Bu durum, ister istemez evi doldurup boşaltanlarda da kısıntı yapmamızı gerektiriyordu.” – Adalet Ağaoğlu

2. -e, -i Dökmek, boca etmek:
      “Elenmiş, tertemiz unu leğençe denilen küçük leğene boşalttı.” – Orhan Kemal

4. -i Kusmak.

5. -i Gevşetmek, açmak:
      “İbrahim Ağa atın kolanlarını boşaltırken kendini bir iş yapmış sayar.” – Memduh Şevket Esendal

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.