Dolmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dolmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dolmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Boşalmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dolmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Dolu duruma gelmek.

2. nesnesiz Bitkiler olgunlaşmak, erginleşmek:
      “Gök ekini biçer gibi!.. Başaklar daha dolmadan.” – Tarık Buğra

3. nesnesiz Bir yere iyice yayılmak, kaplamak:
      “Oda sigara dumanı dolmuştu.” – Sait Faik Abasıyanık

4. nesnesiz Bir yerde pek çok eşya veya kimse toplanmak, kalabalık duruma gelmek:
      “Kıştan kurtulur kurtulmaz deniz kenarları insanla, sandalla dolar.” – Sait Faik Abasıyanık

5. nesnesiz Süre, hesap tamamlanmak:
      Süresi doldu, emekliye ayrıldı.

6. nesnesiz, mecaz Sabrı tükenip öfkesi taşacak duruma gelmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Boşalmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Boş duruma gelmek, içinde bir şey kalmamak, inhilal etmek:
      “Sınıf tamamen boşaldığında çıtı pıtı kadınla öğretmenin de onlarla birlikte gitmiş olduklarını fark etti.” – Elif Şafak

2. nesnesiz Dışarıya akmak, dökülmek.

4. nesnesiz, mecaz Derdini, sıkıntısını birine anlatarak ferahlamak, deşarj olmak:
      “Derdimle öyle dolmuş ki boşalmadan evine gidemeyecek.” – Yusuf Ziya Ortaç

5. nesnesiz Hayvan, bağından kurtulmak.

6. nesnesiz Doyuma ulaşmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.