Doluluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Doluluk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Doluluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Boşluk

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Doluluk kelimesinin anlamı:

isim Dolu olma durumu:

      “İçimde bir boşlukla karmakarışık bir doluluk boğazlaşıyor.” – Aka Gündüz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Boşluk kelimesinin anlamı:

1. isim Oyuk, çukur, kapanmamış yer.

2. isim Boş olan yer:
      “Utanmadan bıraktığı sakalında güve yeniği gibi boşluklar vardı.” – İhsan Oktay Anar

4. isim Boş geçen süre:
      Bu boşluktan sıkılıyorum.

5. isim Eksiklik, yoksunluk duygusu.

6. isim, mecaz Boş olma durumu:
      “O günden bugüne olanları hatırladıkça insan ister istemez bu türlü çabaların hiçliğini, boşluğunu düşünmek zorunda kalıyor.” – Refik Halit Karay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.