Donmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Donmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Donmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Erimek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Donmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Sıvı, soğuğun etkisiyle katı duruma gelmek, buz tutmak.

2. nesnesiz Yaşamını yitirmek, soğuktan ölmek:
      “Arabacım neredeyse donmak üzereydi.” – Kenan Hulûsi

3. nesnesiz Çok üşümek.

4. nesnesiz Bitki soğuktan zarar görmek, yararlanılmaz duruma gelmek.

5. nesnesiz Kimyasal bir etki ile katılaşmak:
      Çimento ve alçı çabuk donar.

6. nesnesiz, fizik Eriyik durumda bulunan bir metal katı duruma geçmek.

7. nesnesiz, mecaz Beklenmedik bir durum karşısında birden hareketsiz kalmak:
      “Salonun içinde kimse kımıldayamadı. Hepsi olduğu yerde dondu. Taş kesildi.” – Ömer Seyfettin

8. nesnesiz, mecaz Gelişmemek, yeniliklere açık olmamak:
      “Bütün kafaların donmuş, taşlaşmış olmasını istiyorlar.” – Çetin Altan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Erimek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Katı cisim sıvı içine karışarak sıvı durumuna geçmek:
      Şeker suda erir.

2. nesnesiz Katı cisim ısı etkisiyle sıvı duruma gelmek:
      “Yüzündeki karlar eriyince beyaz, yuvarlak bir yüz meydana çıkmıştı.” – Sait Faik Abasıyanık

4. nesnesiz, mecaz Çok zayıflamak:
      “Günden güne eriyen Kerime’yi, o tek kardeşimi kurtarabilirim ümidiyle size koştum.” – Aka Gündüz

5. nesnesiz, mecaz Utancından çok sıkılmak.

6. nesnesiz, mecaz Yok olmak, bitmek, tükenmek:
      “Güzel hayatımız da bir göz açıp kapayışta eridi.” – Refik Halit Karay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.