Dostluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dostluk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dostluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Düşmanlık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dostluk kelimesinin anlamı:

1. isim Dost olma durumu.

2. isim Dostça davranış:
      “Karşılıklı ödünler vererek hoşgörü havası içinde dostluklarını sürdürüyorlardı.” – Hıfzı Topuz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Düşmanlık kelimesinin anlamı:

isim Düşmanca duygu veya davranış, yağılık, hasımlık, adavet, muhasamat, husumet, antagonizm:

      “Bu rahatsızlığını bana karşı düşmanlık biçiminde belli etti.” – Ayla Kutlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.