Dövmek Kelimesinin doğru kullanımı ve anlamı

? ? ? ? ?

Dövmek nasıl yazılır tdk, Dövmek anlamı tdk, Dövmek nedir,

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dövmek – kelimesinin doğru kullanımı, nasıl yazılması gerektiğini ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız.

“Dövmek mi?” yoksa “Döğmek mi?” Nasıl Yazılır? en çok akıllara takılan soru bu olmalı. Artık bu sizin için bir soru olmayacak çünkü doğrusunu bugün öğrenmiş olacaksınız 🙂

Bu kelimenin telaffuz edilişi genellikle Döğmek  şeklinde yanlış telaffuz ediliyor. -Kelime için doğru kullanım-ı Dövmek olarak telaffuz edilmelidir. Çünkü doğru kullanımını bu olmalıdır.

Döğmek (-Kelime için yanlış kullanım-)

Dövmek ✓ (-Kelime için doğru kullanım-)

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dövmek kelimesinin anlamı:

1. -i Tokat, yumruk, tekme vurarak canını acıtmak:
Harp Divanına vermeden önce şurada kemiklerini kırıncaya kadar bir dövsem!” – Halide Edip Adıvar

2. -i Çamaşır, halı vb.ni tokaç, sopa gibi şeylerle vurarak temizlemek.

3. -de Bir şeyi toz durumuna getirmek için ezmek:
      Döveçte karabiber dövmek.

4. -i Ezmek.

5. -i Çırpmak.

6. -i Ateşte ısıtılarak yumuşatılmış bir madeni, vurarak istenilen biçime getirmek:
      Demiri tavında dövmeli.

7. -i Topa tutmak:
      Gemi kaleyi dövdü.

8. -i Çarpmak, sertçe dokunmak:
Ayakları ile suyu dövüp ürküttüğü balığı gagası ile havalandıran beyaz pelikan.” – Sait Faik Abasıyanık

9. nesnesiz Davul vb. çalmak, vurmak.

Kelimenin örnek kullanımı aşağıda ki gibi olmalıdır:

Harp Divanına vermeden önce şurada kemiklerini kırıncaya kadar bir dövsem!