Dövüşmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dövüşmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dövüşmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Barışmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dövüşmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Karşılıklı birbirini dövmek, vuruşmak:
      “Öyle yiğitçe, öyle gözünü daldan budaktan sakınmadan dövüşmüş, atına binip oradan uzaklaşmıştı.” – Orhan Kemal

2. -le İki silahlı kuvvet çatışmak.

3. nesnesiz, spor Boks yapmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Barışmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz İki taraf, aralarındaki dargınlığı kaldırmak, uzlaşmak, anlaşmak:
      “Fakat bir gün barışacaksınız ve onun da kurtulmasına yardım edeceksiniz.” – Aka Gündüz

2. -le Sevmek, zevk almak:
      “Hiçbirini sevmedim, yalnız Enderuni Vasıf Divanı ile barışabildim.” – Ahmet Hamdi Tanpınar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.