Doyum kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Doyum– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Doyum kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Doymazlık, Açgözlülük

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Doyum kelimesinin anlamı:

1. isim Eldekinden hoşnut olma durumu, doyma işi, yetinme, kanma, kanaat.

2. isim Bazı istekleri giderme, tatmin, orgazm.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Doymazlık kelimesinin anlamı:

isim Açgözlülük.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Açgözlülük kelimesinin anlamı:

isim Açgözlü olma durumu, doymazlık, gözü doymazlık, harislik, tamahkârlık, tamah:

      “Gönlü o kadar geniş imiş ki sair yoksullar gibi imarethaneden bir tas çorba içmeyi dahi açgözlülük sayarmış.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.