Doyumsuzluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Doyumsuzluk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Doyumsuzluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kanaat

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Doyumsuzluk kelimesinin anlamı:

1. sıfat Hızlı olmayan, ağır, çabuk karşıtı:
      Yavaş bir yürüyüş.

2. sıfat Yumuşak huylu, yumuşak başlı:
      Yavaş adam. Yavaş at.

3. sıfat Alçak, hafif:
      Yavaş sesle konuşuyor.

4. zarf Alçak, hafif bir biçimde:
      “Yavaş tut, içinde kırılacak eşya var.” – Memduh Şevket Esendal

5. zarf Hızlı olmayarak:
      Yavaş vurdu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kanaat kelimesinin anlamı:

1. isim Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum.

2. isim Kanma, inanma:
      Sınıfını geçeceğine kanaatim yok.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.