Dümdüz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dümdüz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dümdüz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Pürüzlü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dümdüz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok düz:
      “Mühendislerin keşfine göre, taş ocağı olarak işletilirse yirmi senede dümdüz olabilirmiş.” – Yahya Kemal Beyatlı

2. sıfat, mecaz Sade, basit:
      “Yirmi iki senelik dümdüz bir hayat.” – Aka Gündüz

3. sıfat, mecaz Bilgisi, görgüsü çok dar bir sınır içinde kalan (kimse).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Pürüzlü kelimesinin anlamı:

1. sıfat Pürüzü olan:
      Pürüzlü cilt.

2. sıfat Boğuk ve bozuk (ses):
      “Sesi biraz pürüzlüydü.” – Yusuf Atılgan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.