Dünya kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dünya– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dünya kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ahiret

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dünya kelimesinin anlamı:

1. isim Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü.

2. isim Dış, çevre, ortam:
      “Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş.” – Hüseyin Cahit Yalçın

3. isim İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu:
      Batı dünyası. Doğu dünyası.

4. isim Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia:
      Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır.

5. zamir Herkes.

6. isim, mecaz Duygu, düşünce ve hayal âlemi:
      “Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı.” – Yusuf Ziya Ortaç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ahiret kelimesinin anlamı:

isim, din bilgisi,
Dinî inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı’ya hesap vereceği yer, öbür dünya, öteki dünya.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.