Durağanlık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Durağanlık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Durağanlık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Devinim

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Durağanlık kelimesinin anlamı:

isim Durağan olma durumu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Devinim kelimesinin anlamı:

1. isim Devinme işi, hareket:
      “Dinleyenlerden de kendisini doğrulayan baş devinimleri bekliyordu.” – Necati Cumalı

2. isim Bir toplumdaki olayların ana özelliğini, varlık biçimini belirleyen toplumsal süreçlerin bütünü.

4. isim, felsefe Bir düşünce sürecinin başlaması, hareket.

5. isim, felsefe Zaman içinde durum değiştirme.

6. isim, fizik Durağan bir noktaya göre devinmekte olan bir nesnenin durumu, devim, hareket:
      Dünya’nın biri kendi, öteki Güneş çevresinde olmak üzere iki devinimi vardır.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.