Durulmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Durulmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Durulmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bulanmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Durulmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Duru duruma gelmek:
      “Akmayan su, kımıldanmayan, olduğu yerde bir çukurun içinde pıhtılaşan, ağırlaşan durgun ve durulmuş su ölümü hatırlatır bana.” – Nazım Hikmet

2. nesnesiz Gürültü, kımıldanış, karışıklık, yağış, yel dinmek, sükûn bulmak:
      “Dışarıda nemli bir rüzgâr esiyordu, dalgalar durulmamış, yalnız biraz ağırlaşmıştı.” – Azra Erhat

3. nesnesiz, mecaz Sakinleşmek:
      “Hüdai ile olan anlaşmazlıklar durulacak gibi değildi.” – Ayşe Kulin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bulanmak kelimesinin anlamı:

1. -e Bulama işine konu olmak, her yanı bir şeyle kaplanmak:
      “Parfüme bulanmış bir ter, boyalı suratlarından buharlaşıyor.” – Attila İlhan

2. nesnesiz Duruluğunu yitirmek:
      Havuz bulandı.

4. nesnesiz Mide bulantısı olmak.

5. nesnesiz, mecaz Karışmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.