Düşkün kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Düşkün– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Düşkün kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Erkin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Düşkün kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bir şeye kendini aşırı vermiş olan, çok bağlı, âşıklı, tutkun:
      “Onlar kadar birbirine düşkün, birbirine uymuş bir çift daha ömrümde görmedim desem yeri vardır.” – Halide Edip Adıvar

2. sıfat Meraklı:
      “İnsan ise memnu olan şeye düşkündür.” – Burhan Felek

3. sıfat Geçim sıkıntısına düşmüş:
      “Eski arkadaşının düşkün bulunduğu hâlinden anlaşılıyordu.” – Refik Halit Karay

4. sıfat Yoksulluk sebebiyle mutluluk ve refahını yitirmiş:
      “Zavallı, arabasını satmış, düşkün bir hâldeydi.” – Yahya Kemal Beyatlı

5. sıfat Yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle çalışma gücünü yitirmiş:
      “Artık şimdi öyle düşkün bir babayım ki / Yüreğim hun, sayhalarım boğuk boğuktur” – Enis Behiç Koryürek

6. sıfat, mecaz Değer ve onurunu yitirmiş.

7. sıfat, mecaz Kötü yola düşmüş, ahlaksız:
      “Emniyet memurları Beyoğlu’nun çalgılı bahçelerinden yüz yirmi düşkün kız derleyip toplamış.” – Yusuf Ziya Ortaç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Erkin kelimesinin anlamı:

sıfat Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, serbest.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.